ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

 

ระดับชั้น

แผนกวิชา

ดาวน์โหลด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการเรียน

การบัญชี

แผนการเรียน

การขาย

แผนการเรียน

ช่างยนต์

แผนการเรียน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนการเรียน

ช่างเชื่อมโลหะ

แผนการเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรทวิภาคี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการเรียน

การบัญชี

แผนการเรียน

การตลาด

แผนการเรียน

เทคนิคยานยนต์

แผนการเรียน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนการเรียน

27/11/19 อ่าน(334) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook :www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید