ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

 สาขาที่เปิดการเรียนการสอน

ระดับชั้น

แผนกวิชา

รูปแบบการเรียนการสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปกติ

การบัญชี

ปกติ

การขาย

ปกติ

ช่างยนต์

ทวิภาคี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ปกติ

ช่างเชื่อมโลหะ

ปกติ

ประกาศนียบัตรวิชาชพชั้นสูง (ปวส.)

 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ทวิภาคี

การบัญชี

ทวิภาคี

การตลาด

ทวิภาคี

เทคนิคยานยนต์

ทวิภาคี

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ทวิภาคี

27/11/19 อ่าน(770) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook : www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید